Vi skapar egna & tillhandahåller hemsidor åt andra företag med lokal SEO. Vi använder ett publiceringsverktyg som heter Joomla och vi gör dessa enligt internationell standard.


Våra Jooomla-hemsidor indexerar bra i sökmotorer och de upplevs som användarvänliga. Vi jobbar rationellt för att hålla kostnaden nere. Hemsidorna skapar vi, med hjälp av Joomla Templates/designmallar. Vi väljer främst design som är enkel och snabb för er att uppdatera in i framtiden. Men viktigast är att vi även ger er en genomtänkt nutida kommunikationsstrategi som effektiviserar och sätter enkla mallar för er marknadsföring på internet.

Vi kan sätta ord på det du vill åstadkomma via din hemsida, så tveka inte...
Tar du kontakt med oss, så tar du kontroll!

Joomla är ett kraftfullt, prisbelönat Content Managementsystem (CMS).

Joomla's publiceringsverktyg för hemsidor är ett open source system, vilket betyder att det är kostnadsfritt, öppet och tillgängligt för alla som vill ladda hem applikationen.  Joomlas poppularitet bygger främst på sin användarvänlighet och flexibilitet vilket gör Joomla intressant för den mellanstora webbplatsen. Joomla har gjort sig kännt för att vara populärt bland webbproducenter som är bra på sökmotoroptimering, så kallad SEO (Serch engin optimizing

Joomla bygger på PHP och MySQL. pubiceringsverktyget kan köras på både Linux- och Windowsbaserade plattformar som har en webbserver med stöd för PHP.

Liksom övriga open sourcebaserade pubiceringsverktyg har Joomla ett mycket stort antal tillägg, moduler och mallar, merparten av dessa är kostnadsfria under GPL licens. Utvecklingen sker kontinuerligt i ett ständigt växande community av användare och kompetenta systemutvecklare. För närvarande finns mer än 200 000 community-anslutna användare.

Av de tre systemen Joomla, Drupal och Wordpress är Drupal och Joomla de som är mest lika varandra. De skiljer sig dock på ett antal viktiga punkter. Där Drupal kräver mer initial utvecklingstid känns Joomla mer som ett komplett paket direkt vid installation. Administrationsgränssnittet är pedagogiskt och man kan komma åt de vanligaste funktionerna utan någon särskild utbildning.
Joomla är lämpligt att välja om man vill ha mer funktionalitet från sin sida än bara till exempel bloggning men samtidigt ha möjlighet att få in mer avancerade komponenter i medelstora sidor.

Mer om din kommande hemsida>>>

En del av Relevant Reklamgruppen

Klicka nedan för mer information om våra enheter.

Hemsida till fastpris

Följ oss på facebook