Villkor och rättigheter

Generellt gäller att gängse annonsör genom sitt köp av tjänsten accepterar och godkänner våra villkor samt medger att de ansvarar själv, till 100%, för alla aspekter på innehållet i deras annonser på sajten, inte Relevant Reklam i Sverige AB.

Upphovsrättsligt material i annonser.

Relevant Reklamgruppen producerar och håller ett antal sajter publicerade på internet som ingår i olika annonseringspaket. Annonsörer som är gynnade av sammanhangen betalar för att här deltaga. Deltagandet sker i olika mallade annonser som det står annonsören fritt att fylla med text, bild & länkningar. Varken sajtens domäninnehavare eller Relevant Reklam, som producent, ansvarar för bilder och annat material i annonserna. Annonsörerna är skyldiga att se till så att det står dem fritt att använda bilder och annat upphovsrättsligt material som de skickar in till deras annonsering.

Eventuella villkor, så som licenser och annat, som annonsören ingått med annan upphovsman, som påverkar publicering av upphovsrättsligt skyddat material, är annonsören skyldig att delge oss. Om inga villkor delges oss utgår vi från att annonsören har rätten att fritt disponera, utan villkor, materialet i sin marknadsföring. Vi publicerar då materialet så som det är. Annonsören har även uppföljningsplikt att kontrollera så att alla upphovsrättsliga publiceringsvillkor införlivas. Eventuella krav om ekonomisk kompensation eller annan debitering från upphovsman skall ställas direkt till annonsören.

Relevant Reklamgruppen i Sverige AB äger rätten att ta bort och avbryta publicering av upphovsrättsligt material, så som bilder & text, om upphovsmannen tillkännager att annonsören inte har rätt använda materialet. Vi publicerar dock materialet på nytt om annonsören kan påvisa att de har ett giltigt avtal med upphovsmannen.

Stötande & förargelseväckande innehåll i annonser

RMG sweden AB äger rätten att ta bort och avbryta publicering av material i annonser, så som bilder & text, som är stötande eller etiskt tveksamt.

Hämtningar och kopiering av upphovsrättsligt material

Tredje man äger ej rätten att ladda ned och kopiera innehåll från de sajter som Relevant Reklam i Sverige producerar och håller publicerade på internet. Text som vi skrivit får användas om källan citeras.