Ha inte viktig information på andras hemsidor! Den egna hemsidan är bäst på att konvertera trafik till att bli kunder, så därför vill du ju ha besöken där.

Strategin är därför, att bara ha vital uppdaterad information så som öppettider, restaurangens menyer, m.m. där. Då blir det även mer rationellt, eftersom du då endast behöver löpande uppdatera den egna sajten. Tänk därför efter innan du lägger ut info här och där på internet. Skriv därför istället en lockande text på referenssajter och en hänvisning till mer info via en länk till den egna hemsidan. Om du inte får göra så, tacka då nej till deltagande. Även om det är gratis! Kom ihåg att referenslistorna oftast får sin trafik genom deltagarnas namn.

Läs mer om hur du ska tänka och planera för att få optimal effekt av din hemsida...