Vänner, kunder, entreprenörer! Här kommer en tanke som kan ge dig ett bättre liv. Som företagare känner du förmodligen till 80/20-principen. 20% av det du gör skapar 80% av resultatet.

Läs mer här, så kanske du efter sommaren lägger kursen mot mer lönsamhet och mindre arbete...

Fakta är att en majoritet av det du gör har nästan ingen betydelse alls för resultatet. Många tänker att en ökad försäljning är alltid bra, eftersom det någonstans däri borde finnas tillräckligt med vinstpengar. Ofta är detta bakvänt. Den ökande omsättningen skapar ny frågeställningar som leder till växande huvudbry, administration, overhead-kostnader och komplexitet.

Alternativet till expansion är konsolidering!

Det vill säga att sikta på att få ut mer vinst ur en lägre omsättning, färre produkter, färre kunder, mindre krångel. Grunden är att du förstår och använder 80/20-principen på rätt sätt.